"TIDENS GÅNG"
gestaltningsuppdrag  2022Bilder från invigningen av den nya Björnaparken i Björna
Invigning av Björnaparken och avtäckning av "Tidens gång". Foto Hans Oscarsson

"Tidens gång" ett konstverk i Björna
ett gestaltningsuppdrag av Örnsköldsviks kommun

”Tidens gång” visar åren som går. Två timglasliknande grundformer beskriver solens upp- och nedgång i Björna, med vintrarnas korta dagar och somrarnas långa. Kulörer symboliserar årstidernas färger. Verket knyter an till platsens historia och samtid. På det ena glaset finns snön – det vita och ljusblå – kvar och påminner om den tid då tjälen gick djupt och snön bar. På andra glaset försvinner snön.

Förändring och förlust, men ändå vackert och hoppfullt. Vågrörelse, visshet om en fortsättning – ”Tidens gång” Ö-viksföretaget Glas och Metall tillverkade ramarna, deras foto från monteringen.

Björnaparken - en park för alla åldrar

ETT KONSTVERK FÖR OLIKA ÅLDRAR
Små barn: Mjukt formade stenar att klättra upp på. Upptäcka genomskinliga färger, räkna ränder.
Ungdomar: Nytt och spännande material. Abstrakt uttryck. Klimatet, en angelägen framtidsfråga för många ungdomar.
De äldre: Tematik med tid och minnen.   
Fria associationer! Ex. Två svarvade pelare eller vävd bonad. Gideälvens strömmande vatten.

 

Bïerne - ett historiskt tidsperspektiv
Upptakten var timmerhästar, Björnakojan, skogsarbete och natur, men Björna kommer från sydsamiskans Bïerne och det bidrog till att konstverket gestaltar ett längre historiskt tidsperspektiv.

Tillhörande kort
Som ett komplement trycktes en folder med text på svenska, sydsamiska och engelska, lätt tillgänglig för Björnaborna i Coops kassa.

 

Konstnär: Anna Renström
Uppdragsgivare:
Örnsköldsviks kommun
Projektledare för konsten:
Nina Tenskog Örnsköldsviks kommun
Landskapsarkitekt för hela parken: Anneli Bartholdsson Örnsköldsviks kommun
Markarbete och fundamentstenar: Örnsköldsviks kommun
Tillverkning av rostfria ramar och montering: Glas och Metall i Örnsköldvik
Tillverkning av laminerat glas: Forserum Safety Glass
Tryck av folder: Ågrenshuset i Bjästa
Modell inför arbetet med "Tidens gång". Foto: Anna Renström

 


 

:

:

:


 


HEM

Copyright © Anna Renström 2021 · All Rights Reserved