SKISSUPPDRAG
"Fyra färger", skissuppdrag 2023 till förskola i Göteborg, modell skala 1:20.

 

Konstverk i offentliga miljöer kan berika människors vardag, väcka tankar och fylla en plats med mening.

När jag arbetar med ett förslag till en konstnärlig gestaltning förhåller jag mig till platsens historia, de människor som vistas där, verksamheten, byggnadens arkitektur och omgivningarna. Förslaget åskådliggörs med illustrationer, modell, idébeskrivning, teknisk beskrivning och budget. Ett materialprov ger en känsla av hur gestaltningen kommer att se ut. Hänsyn tas till yttre krav tas.

Det är vanligt att skissuppdrag utlyses i form av tävlingar. Bland många sökande väljs några få konstnärer ut för att göra varsit förslag.Skissuppdrag

2023 "Fyra färger" Förskola på Biskopsgatan, Göteborgs stad, tre tävlande. Det lilla barnets allra första teckningar, den medfödda viljan att skapa. Alla får vara med. Blått, gult, rött och grönt visar vägen till barnens fyra entréer.

2021 "Giđđa – Kevät – Vår – Spring" Kiruna kulturhus, Kiruna kommun, tre tävlande. Förslag till en stora målning där grundidén var den samiska indelningen av året med renkalven som föds på våren.

2020 "Skog och äng", Särskilt boende i Säter, tre tävlande.

2019 "Kojan", Skola i Borås, två tävlande.

2017 "Omklädd" Stockholm konst. Av tre bedömda konstnärer utsågs jag att göra en skiss och fick sedan genomföra gestaltningen på Åkeshovs Sim- och Idrottshall 2018.     

 


 


"Omklädd", modell till gestaltningsuppdrag, skala 1:100 .

:

:


 

 

HEM

Copyright © Anna Renström 2021 · All Rights Reserved