SKISSUPPDRAG
"Omklädd", modell till gestaltningsuppdrag, skala 1:100 .

 

Konstverk i offentliga miljöer kan berika människors vardag, väcka tankar och fylla en plats med mening.

När jag arbetar med ett förslag till en konstnärlig gestaltning förhåller jag mig till platsens historia, de människor som bor där, verksamheten, byggnadens arkitektur och omgivningarna. Förslaget åskådliggörs med illustrationer, modell, idébeskrivning, teknisk beskrivning och budget. Ett materialprov ger en känsla av hur gestaltningen kommer att se ut. Hänsyn tas till yttre krav tas.

Ett skissuppdrag kan ibland vara en tävling. Bland många sökande väljs då några få konstnärer ut för att göra varsit förslag.Skissuppdrag

2021 Skissuppdrag: "Giđđa – Kevät – Vår – Spring" Kiruna kulturhus, Kiruna kommun, tre tävlande. Förslag till en stora målning där grundidén var den samiska indelningen av året med renkalven som föds på våren.

2020 Skissuppdrag: "Skog och äng", Särskilt boende i Säter, tre tävlande.

2019 Skissuppdrag: "Kojan", Skola i Borås, två tävlande.

2017 Skissuppdrag: "Omklädd" Stockholm konst. Av tre bedömda konstnärer utsågs jag att göra en skiss och fick sedan genomföra gestaltningen på Åkeshovs Sim- och Idrottshall 2018.     

 


 

 

:

:


 

 

HEM

Copyright © Anna Renström 2021 · All Rights Reserved