KONSTRUNDA

OFFENTLIG
KONST

SAMLINGS
UTSTÄLLNINGAR

SEPARAT
UTSTÄLLNINGAR

PORTRÄTT
UPPDRAG

 
 
Start CV Kontakt  

Start
 

Aktuellt Nya konstverk på gång i ateljén

Konstnärliga gestaltningen på Åkeshovs sim- och idrottshall 2018
Följ LÄNK

Skissförslag 2019
Skissförslag och modell till konstnärlig gestaltning på Sjömarkenskolan i Borås, uppdrag av Borås stad.

foto och modell: Anna Renström