KONSTRUNDA

 
SEPARAT
UTSTÄLLNINGAR

 
SAMLINGS
UTSTÄLLNINGAR

OFFENTLIG KONST

PORTRÄTT
UPPDRAG

 
 
Start CV Kontakt  

Start
     
     

 

Aktuellt:
Arbetet pågår med den konstnärliga gestaltningen till Åkeshovs Sim- och Idrottshall, som planeras vara färdig våren 2018.
Uppdragsgivare är Stockholm stad.